წესები
    ფირნიშები
    ფირნიშები

წესები

წესები

 

მომენტალური ლატარიის ბილეთი შეიცავს ცვლად მონაცემებს, რომელიც დაფარულია ბილეთზე გადასაფხეკი საფარის ქვეშ. გადაფხეკის შემდეგ მომხმარებელი მომნტალურად ხვდება მომგებიანია თუ წამგებიანი შეძენილი ბილეთი.

 

თამაშის მექანიზმი და პრიზები განსხვავდება ბილეთების შესაბმისად.

 

თამაშის წესები:

 

* 100 ლარის ჩათვლით მოგების მოთხოვნა შესაძლებელია შპს ,,საქართველოს ლატარიის კომპანიის" ნებისმიერ სარეალიზაციო პუნქტში; 100 ლარზე მეტი მოგების მოთხოვნა შესაძლებელია სს ,,ლიბერთი ბანკში". 1000 ლარის ზევით გაცემულ მოგებაზე დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადი;

 

* მოგების განაღდება მოთხოვნილ უნდა იქნეს თამაშის შეწყვეტის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში;

 

* ყველა სახის მოგება, ტრანზაქცია და ბილეთებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობისა და ლატარიის წესების შესაბამისად. ლატარიის წესების გაცნობა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე.

 

* ბილეთი გაუქმებულად ჩაითვლება: თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას), ან დარღვეულია რაიმე სახის მოთხოვნა;

 

* შპს ,,საქართველოს ლატარიის კომპანიის" პროდუქტებთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს კომპანიის სათავო ოფისს მისამართზე: პ. მელიქიშვილის ქ. 16, ან დარეკოს მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილების ცხელ ხაზზე: +995 32 2 649 649

 
BOTTOM ILLUSTRATION