საახალწლო
    ფირნიშები
    ფირნიშები

 


saakhaltslo ბილეთის ფასი: 2 ლარი

 

მაქსიმალური მოგება: 10 000 ლარი

გადაფხიკეთ საფარი. იპოვეთ 2015 სიმბოლო და მოიგეთ მის ქვეშ მითითებული თანხა. 

საპრიზო ფონდი: 61% 

მოგების საშუალო ალბათობა: 1:4.17

 

საპრიზო კატეგორიები:

I - 2 ლარი 

II - 4 ლარი 

III - 10 ლარი

IV - 2X5 ლარი

V - 15 ლარი

VI - 20 ლარი

VII - 3X2+4+10 ლარი

VIII - 50 ლარი

IX - 5X10 ლარი

X - 100 ლარი
XI - 2
X20+60 ლარი

XII - 500 ლარი

XIII - 1000 ლარი

XIV  - 10000 ლარი

 

* 100 ლარის ჩათვლით მოგების განაღდება შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს შპს საქართველოს ლატარიის კომპანიის ნებისმიერ სარეალიზაციო პუნქტში. 100 ლარზე მეტი მოგების განაღდება შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს სს ლიბერთი ბანკში. 1000 ლარის ზევით გაცემულ მოგებაზე დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადი.

 

* მოგების განაღდება მოთხოვნილ უნდა იქნეს თამაშის შეწყვეტის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში.

 

* ყველა სახის მოგება, ტრანზაქცია და ბილეთებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობისა და ლატარიის წესების შესაბამისად. ლატარიის წესების გაცნობა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე.

 

* ბილეთი გაუქმებულად ჩაითვლება თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას) ან დარღვეულია სხვა რაიმე სახის მოთხოვნა.

 

* შპს საქართველოს ლატარიის კომპანიის პროდუქტებთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს კომპანიის სათავო ოფისს მისამართზე: პეტრე მელიქიშვილის ქუჩა #16 ან დარეკოს მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილების ცხელ ხაზზე: 2 649 649

 


 

BOTTOM ILLUSTRATION