ზოდიაქო
  ფირნიშები
  ფირნიშები

zodiac

ბილეთის ფასი: 1 ლარი

მაქსიმალური მოგოება: 3000 ლარი

 

გადაფხიკე საფარი:

 

* აღმოაჩინეთ შესაბამისი ზოდიაქოს სიმბოლო და მოიგეთ პრიზი;

* აღმოაჩინეთ შესაბამისი ზოდიაქოს ორი სიმბოლო და გაიორმაგეთ მოგება;

* აღმოაჩინე შესაბამისი ზოდიაქოს სამი სიმბოლო და გაისამმაგეთ მოგება.

 

საპრიზო კატეგორიები:

 

     * I       1 ლარი 

     * II      1 + 1 ლარი

     * III     2 ლარი

     * IV    5 + 5 ლარი

     * V     20 + 20 + 20 ლარი

     * VI    50 + 50 ლარი

     * VII   100 ლარი

     * VIII  100 + 100 ლარი

     * IX     500 ლარი

     * X      500 + 500 ლარი

     * XI     500 + 500 + 500 ლარი

     * XII    3000 ლარი

 

მოგების საშუალო ალბათობა - 1:4,31

 

საპრიზო ფონდი57,17%

 

* 100 ლარის ჩათვლით მოგების განაღდება შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს შპს საქართველოს ლატარიის კომპანიის ნებისმიერ სარეალიზაციო პუნქტში.

 
* 100 ლარზე მეტი მოგების განაღდება შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს სს ლიბერთი ბანკში.

 
* 1000 ლარის ზევით გაცემულ მოგებაზე დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადი.

 
* მოგების განაღდება მოთხოვნილ უნდა იქნეს თამაშის შეწყვეტის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში.

 
* ყველა სახის მოგება, ტრანზაქცია და ბილეთებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობისა და ლატარიის წესების შესაბამისად. ლატარიის წესების გაცნობა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე.


 • * ბილეთი გაუქმებულად ჩაითვლება თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას) ან დარღვეულია სხვა რაიმე სახის მოთხოვნა.

 

მომენტალური ლატარიის ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ:

 • * საქართველოს ლატარიის კომპანიის სერვის-ცენტრში;
 • * საქართველოს ლატარიის კომპანიის მობილურ სერვის-ცენტრებში;
 • * ლიბერთი ბანკის ფილიალებში;
 • * თბილისის მეტროსადგურებში;
 • * ჰიპერმარკეტ “გუდვილში”;
 • * პრესის ჯიხურებში;
 • * სხვა სავაჭრო ობიექტებში, ყველგან სადაც მომგებიანი ბილეთის ლოგო არის გამოსახული.

 


BOTTOM ILLUSTRATION